Vitamina Urlopy

System Wniosek Urlopowy umożliwia elektroniczne składanie, akceptację oraz ewidencję wniosków urlopowych. System pozwala na ustalenie ilości dostępnych dni urlopu dla każdego pracownika wypoczynkowego, oraz osób akceptujących.

elektroniczny obieg wniosku

zliczanie wykorzystanego urlopu, sprawdzanie wniosku przed złożeniem

obsługa wszystkich rodzajów urlopów zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy

notyfikacje e-mailowe do osób akceptujących wnioski oraz do składającego wniosek

obsługa przez WWW – możliwy zdalny dostęp

możliwość ustawiania ścieżki akceptacji dla każdego pracownika

raporty

wygodny interfejs oraz szybkie działanie

Formularz Wniosku Urlopowego

Proces składania wniosku należy rozpocząć od wybrania rodzaju urlopu. Domyślnie dostępne są następujące typy urlopów: wypoczynkowy, bezpłatny, kompensacyjny, macierzyński, na żądanie, okolicznościowy, szkoleniowy, wychowawczy. Po wybraniu typu urlopów należy wskazać jaki okres ma obejmować urlop. Podanie tych danych spowoduje wyliczenie sumy dni roboczych, a także pokazanie informacji związanych z danym typem urlopu ? ile przysługuje, ile wykorzystano, czy składany wniosek jest prawidłowy.

Formularz Użytkownika

Formularz użytkownika pozwala na edycję podstawowych danych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, a także na uzupełnianie informacji o ilości przysługującego urlopu w danych latach oraz akceptorach na ścieżkach. Tutaj można także ustalać zasady udostępniania do wglądu swoich wniosków urlopowych współpracownikom.

Formularz Użytkownika – akceptorzy

Na zakładce „Ścieżki akceptacji” ustawiani są akceptorzy wniosków danego użytkownika. Do każdego typu urlopu można przypisać rodzaj ścieżki ? w tym wypadku w systemie są zdefiniowane dwa rodzaje ścieżek – Pełna i Skrócona. Ścieżka Pełna tyczy urlopu wypoczynkowego, kompensacyjnego, itp. , ścieżka Skrócona tyczy urlopów macierzyńskiego, wychowawczego itp – takich, których nie można nie udzielić.

Arkusz Użytkowników

Dostępne są narzędzia do zbiorczego zarządzania użytkownikami. Dzięki nim można dodawać użytkowników oraz edytować ich najważniejsze ustawienia.

Formularz Ścieżki Akceptacji

System możne być konfigurowany wg potrzeb firm. Wygląd ścieżki akceptacji może być zmieniany – zmieniana ilość etapów oraz ich nazwy. Można ustalić, który z akceptorów może przebijać (akceptować przed własną kolejnością), a którzy nie mogą zostać przebici. Przykładowo – prezes może zaakceptować wniosek od razu po złożeniu przez pracownika, z pominięciem kierowników. Z kolei prezesa pominąć nie można.