Vitamina Terminarz Handlowca

Terminarz Handlowca służy do planowania spotkań handlowych przez handlowców oraz zapisywania ich ustaleń. Przełożony może na jednym ekranie sprawdzić i porównać jakie plany mają handlowcy i co wynikło z odbytych spotkań. Dostęp przez WWW umożliwia wprowadzanie danych w każdym momencie.

gromadzenie bazy kontrahentów, osób decyzyjnych, oraz historię kontaktów

bieżący podgląd planu pracy handlowców, zaplanowane spotkania oraz raporty z ustaleń

jeśli handlowiec odejdzie z firmy, pozostaje baza jego kontaktów

integracja z Systemem Operacyjnym Telemarketingu

dostęp przez WWW i przejrzysty i prosty w obsłudze interfejs

Terminarz handlowca

Służy do wygodnego wprowadzania informacji na temat spotkań na cały tydzień. Firmy i osoby z firm są wpisywani poprzez autopodpowiadające pola. Jeśli w bazie nie ma jeszcze osoby/firmy można od razu ją dodać. Do każdego spotkania można dopisywać wiele statusów

Formularz kontrahenta

Zawiera informacje o firmie, osobach kontaktowych oraz odbytych spotkaniach.

Formularz spotkania

Można obejrzeć szczegóły spotkania – na formularzu znajduje się  historia zmian opisów. Najpierw spotkanie jest planowane, a po odbyciu można opisać jego rezultaty.

Lista kontrahentów

Dostęp do danych jest kontrolowany – handlowcy mają dostęp do kontrahentów, których są opiekunami. Dyrektor Handlowy ma dostęp do wszystkich wpisów i może zarządzać dostępem handlowców. Istnieje możliwość ścisłej integracji z Systemem Operacyjnym Telemarketingu ? wspólna baza kontrahentów i natychmiastowe przekazywanie informacji o promocjach przypisanych do potencjalnych klientów.