Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jestNETWORK TECHNOLOGIES POLSKA LUTOBORSKI SPÓŁKA JAWNAz siedzibą ul. Promiennego Słońca 18, 05-540 Zalesie Górne, KRS 0000293446, posługującą się nr NIP 1231133960, REGON 141223200.
 2. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez Network Technologies Polska Lutoborski Spółka Jawna, a wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, marketing, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.
 3. Strona https://ntp.pl/ używa ciasteczek (plików cookies) do obsługi sesji klienckich. Operacja ta sprowadza się jednak wyłącznie do identyfikacji sesji klienta, pliki cookies absolutnie nie przechowują żadnych danych, pozwalających na identyfikację konkretnej osoby jako odwiedzającej stronę. W czasie wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie gromadzone są informacje dotyczące przeglądarki odwiedzającego, adresu IP komputera, typu systemu operacyjnego, czasie wizyty, liczbie obejrzanych stron oraz w jaki sposób do nas trafił. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów, dzięki czemu internauci pozostają anonimowi.
 4. Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych). Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Państwa ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu. Mają Państwo prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Państwa działań na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 5. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Network Technologies Polska Lutoborski Spółka Jawna Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z Network Technologies Polska Lutoborski Spółka Jawna w następujący sposób:
  • za pośrednictwem poczty e-mail na adres serwis@ntp.pl
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: Network Technologies Polska Lutoborski Spółka Jawna, Chocimska 4/5,
   00-791 Warszawa.
 6. Network Technologies Polska Lutoborski Spółka Jawna przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.
 7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) z Network Technologies Polska Lutoborski Spółka Jawna. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży z Network Technologies Polska Lutoborski Spółka Jawna. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Network Technologies Polska Lutoborski Spółka Jawna przesyłania do niego treści marketingowych.
 8. Network Technologies Polska Lutoborski Spółka Jawna będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł z Network Technologies Polska Lutoborski Spółka Jawna. Dane osobowe, które są przetwarzane będą przechowywane przez Network Technologies Polska Lutoborski Spółka Jawna przez okres prowadzenia przez Network Technologies Polska Lutoborski Spółka Jawna działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 9. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy z Network Technologies Polska Lutoborski Spółka Jawna i tylko zgodnie z poleceniami Network Technologies Polska Lutoborski Spółka Jawna.
 10. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania
  2. prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta – „do bycia zapomnianym”
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z Network Technologies Polska Lutoborski Spółka Jawna zgodnie z punktem 4 niniejszej informacji.