System Vitamina Faktury

służy do sprawnego zarządzania kosztami ponoszonymi przez firmę, powoduje przyspieszenie obiegu faktur, znaczne ułatwienie dostępu do nich oraz wprowadza ogromne możliwości raportowania

koniec z krążeniem papierowych faktur po firmie

możliwość opisywania i akceptowania faktur z dowolnego miejsca z dostępem do internetu

koniec papierowych zestawień i list, wszystkie informacje są dostępne w interaktywnym systemie

każdy użytkownik otrzymuje spersonalizowane widoki, widzi tylko te dane które jego dotyczą

dokładna historia tego co się działo z fakturą

szybka komunikacja w sprawie faktury – prośby o wyjaśnienia są automatycznie wysyłane i przechowywane

osoby administrujące mogą na każdym etapie poprawiać informacje w bazie danych

pracownicy poświęcają mniej czasu na obsługę faktur

dyrektor może w łatwy sposób sprawdzać źródła kosztów

prosty raport kosztów oczekujących

zaawansowana technologia wykonania pozwala na szybkie dostosowanie do indywidualnych potrzeb firmy

możliwość integracji z innymi systemami w firmie

Formularz Importu Faktury

Wszystkie przychodzące faktury są szybko skanowane sieciowym skanerem. Nie potrzeba nawet włączać komputera, skaner sam zapisze zeskanowane dokumenty w systemie ewidencji faktur. Papierowa faktura może bezpiecznie czekać na przekazanie księgowości.

Formularz Faktury

Osoba, która ma autoryzować fakturę otrzymuje notyfikację do swojej skrzynki pocztowej. Po kliknięciu linka i zalogowaniu do systemu otworzy się formularz faktury.

Dostępna jest szczegółowa historia zmian dokumentu faktury – kto zmieniał, kiedy, jakie pole, z jakiej wartości na jaką, a także informacje o notyfikacjach.