Firma Network Technologies Polska

Vitamina WWW

Vitamina System Obsługi Przetargów

Zbuduj swoją ofertę na podstawie bazy produktów. Informacje o produktach mogą być synchronizowane z systemami magazynowymi takimi jak WF-MAG. Po ogłoszeniu wyników przetargu uzupełnij informacje o ofercie konkurencji – będzie dostępna przy tworzeniu kolejnej oferty.

Pulpit SOP

Pulpit SOP

Korzyści:

  • Baza wszystkich przygotowanych i złożonych ofert
  • Workflow oferty – ścieżka akceptacji uzależniona od wartości oferty
  • Baza oferty składanych przez konkurentów
  • Możliwa integracja z systemami magazynowymi – automatyczny import informacji o produktach oraz kontrahentach
  • Przejrzysty i prosty w obsłudze interfejs
  • Pozwala na systemową analizę składanych ofert
Formularz Oferty

Formularz Oferty

Oferta dzielona jest na pakiety artykułów. Artykuły wybierane są z bazy danych, która może być synchronizowana z oprogramowaniem magazynowym (informacje o cenie artykule i cena zakupu). System tworzy też bazę ofert konkurencji, do wykorzystania w układaniu nowych ofert oraz analizach.

Lista Ofert

Lista Ofert

Oferty konkurencji można analizować na poziomie oferty, pakietu ofert, artykułu.

Formularz Kontrahenta

Formularz Kontrahenta

Baza kontrahentów zawiera dane wszystkich firm ? odbiorców, dostawców oraz konkurentów. Baza kontrahentów może być importowana z innych systemów.

Formularz Artykułu

Formularz Artykułu

Artykuły dzielone są na kategorie. Baza artykułów może być uzupełniana w SOP, bądź importowana z innych systemów. W chwili dodania artykułu do oferty tworzona jest kopia informacji o nim – wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane są tylko do nowych ofert.

Karta produktu System Obsługi Przetargów
Wersja demonstracyjna System Obsługi Przetargów