Firma Network Technologies Polska

Vitamina WWW

Vitamina Fakturownik

System Vitamina Fakturownik  służy do sprawnego zarządzania kosztami ponoszonymi przez firmę. Użycie  tego systemu powoduje przyspieszenie obiegu faktur, znaczne ułatwienie dostępu do nich oraz wprowadza ogromne możliwości raportowania.

Pulpit systemu Vitamina Fakturownik

Pulpit systemu Vitamina Fakturownik

Korzyści:

 • koniec z krążeniem papierowych faktur po firmie
 • możliwość opisywania i akceptowania faktur z dowolnego miejsca z dostępem do internetu
 • koniec papierowych zestawień i list ? wszystkie informacje są dostępne w interaktywnym systemie
 • każdy użytkownik otrzymuje spersonalizowane widoki, widzi tylko te dane które jego dotyczą
 • dokładna historia tego co się działo z fakturą
 • szybka komunikacja w sprawie faktury – prośby o wyjaśnienia są automatycznie wysyłane i przechowywane
 • osoby administrujące mogą na każdym etapie poprawiać informacje w bazie danych – system nie utrudnia poprawiania pomyłek, tylko ułatwia. Zapewnia jednak logowanie wszystkich zmian i prosi o wpisanie powodu
 • pracownicy poświęcają mniej czasu na obsługę faktur
 • dyrektor może w łatwy sposób sprawdzać źródła kosztów, przechodząc od kategorii ogólnych kosztów aż do widoku pojedynczej faktury rozbitej jeszcze na Miejsca Powstawania Kosztów
 • prosty raport kosztów oczekujących – aby wiedzieć ile pieniędzy będzie potrzebne w najbliższych miesiącach, a jakie są już zaległe. Wszystkie dane są bieżące, dostępne po jednym kliknięciu
 • można wpisywać koszty nie pochodzące z faktur, np. pensje pracowników
 • można wpisywać sumę zysków w poszczególnych miesiącach – skorzysta z nich raport pokazujący rentowność firmy
 • zaawansowana technologia wykonania pozwala na szybkie dostosowanie do indywidualnych potrzeb firmy
 • możliwość integracji z innymi systemami w firmie
Formularz Importu Faktury

Formularz Importu Faktury

Wszystkie przychodzące faktury są szybko skanowane sieciowym skanerem. Nie potrzeba nawet włączać komputera, skaner sam zapisze zeskanowane dokumenty w systemie ewidencji faktur. Papierowa faktura może bezpiecznie czekać na przekazanie księgowości.

Formularz Faktury

Formularz Faktury

Osoba, która ma autoryzować fakturę otrzymuje notyfikację do swojej skrzynki pocztowej. Po kliknięciu linka i zalogowaniu do systemu otworzy się formularz faktury.

Dostępna jest szczegółowa historia zmian dokumentu faktury – kto zmieniał, kiedy, jakie pole, z jakiej wartości na jaką, a także informacje o notyfikacjach.

Karta produktu Vitamina Fakturownik
Screencast Vitamina Fakturownik
Wersja demonstracyjna Vitamina Fakturownk