Firma Network Technologies Polska

Klienci

Vitamina Software

Alcatel Polska S.A.
„…Zaletą współpracy z NTP wyróżniającą ich zespół od innych naszych dostawców jest to, iż pełni rolę doradcy co zaowocowało wdrożeniem wielu aplikacji jak wspomniany HelpDesk, Faks-Serwer, Wniosek Inwestycyjny, baza Środków Trwałych oraz kompleks baz obsługujących dział serwisu…..”

Rheinhyp – BRE Bank Hipoteczny S.A.
„…Implementacja przebiegła szybko i sprawnie pomimo wielu zmian jakie musiały zostać wprowadzone do systemy tak aby system HelpDesk odpowiadał chcarkterystyce działania banku…”