Firma Network Technologies Polska

Klienci

Lotus Notes Super Serwis

Alcatel Polska S.A.
„…Network Technologies Polska przeprowadziła kompleksową migrację serwerów oraz 1000 użytkowniów z systemu HP Open Mail do Lotus Notes wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla wszystkkich pracowników…”

Novartis Poland S.A.
„…Są otwarci na wszystkie problemy nawet te, które nie wynikają z umów, należy podkreślić, że słowność i praktyczna szybkość reakcji istotnie przekracza oczywiście w pozytywnym znaczeniu to do czego przyzwyczailiśmy się na rynku…”